De kosten voor studeren op het vavo zijn afhankelijk van je individuele traject. Op deze pagina zie je welke betalingsvormen er zijn. Neem contact met ons op als je niet zeker weet tot welke groep je behoort. Wij kijken graag met je mee.

Tegemoetkoming

Onder bepaalde voorwaarden kunnen vavo-studenten in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Voor alle informatie rondom deze mogelijkheid, zie www.duo.nl.

Kosten vavo

Lesgeld voltijd-opleiding

Wie op 1 augustus 18 jaar of ouder is en een voltijd-opleiding volgt (47* of meer lesuren in de week), moet voor dat studiejaar lesgeld betalen aan DUO. Je ontvangt een factuur van DUO. Voor het studiejaar 2023-2024 bedraagt het lesgeld € 1.357,00. De kosten voor studiejaar 2024-2025 worden later bekend gemaakt.

Onder bepaalde voorwaarden kan een student een tegemoetkoming ontvangen van DUO. Kijk hier voor meer info.

*een lesuur is gelijk aan 30 minuten

Cursusgeld deeltijd-opleiding

Wie op 1 augustus 18 jaar of ouder is en een deeltijd-opleiding volgt (minder dan 47 lesuren in de week), betaalt voor dat studiejaar cursusgeld aan mboRijnland. Je ontvangt een factuur van mboRijnland gebaseerd op het aantal lesuren dat je volgt per de start van het studiejaar.

Voor het studiejaar 2023-2024 bedraagt het cursusgeld €20,72 per lesuur per jaar. De kosten voor studiejaar 2024-2025 worden later dit jaar bekend gemaakt.

Volg je bijvoorbeeld één vak van zes lesuren van 30 minuten dan kost dit € 124,32.

Je betaalt zelf de huur/ koop van studieboeken. Het vavo maakt hiervoor afspraken met van Dijk. Begin juli komt deze informatie beschikbaar. De (eerste) factuur ontvang je in september of oktober.

Onder bepaalde voorwaarden kan een student een tegemoetkoming ontvangen van DUO. Kijk hier voor meer info.

Kosten van het wettelijke cursusgeld vervallen voor studenten die tussen 1 augustus en 1 oktober van het betreffende studiejaar 18 jaar worden en de 17-jarigen die toestemming hebben van hun leerplichtambtenaar.

Betaling cursusgeld in meerdere termijnen
Je neemt hiervoor contact op met de afdeling debiteuren van mboRijnland.

Uitbesteed via je VO-school

Wie op 1 augustus 16 jaar of 17 jaar is kan worden uitbesteed door de vo-school en hoeft geen les- of cursusgeld te betalen.

N.B. Iedereen die voor 1 oktober van het betreffende studiejaar 18 jaar wordt, kan niet via een uitbesteding worden aangemeld.

Jouw middelbare school ontvangt een factuur van mboRijnland volgens overeengekomen tarieven. Je ontvangt in juli een speciale link waarmee je je boeken bij van Dijk kan bestellen.

Kosten zelfbetaler (particuliere student)

Ben je op 1 augustus 17 jaar of ouder, ben je niet meer kwalificatie plichtig en kom je niet in aanmerking voor uitbesteding door je vo-school dan betaal je cursusgeld aan mboRijnland. Je ontvangt een factuur van mboRijnland gebaseerd op het aantal lesuren dat je volgt.

Voor het studiejaar 2024-2025 bedraagt de bijdrage schoolkosten € 199,00 per lesuur per jaar. Volg je één vak van zes lesuren, dan kost dit je dus jaarlijks € 1.194,00. Neem voor vragen contact met ons op.

Teruggave cursusgeld

Deeltijd student

In de volgende gevallen ontvang je automatisch een volledige restitutie. Als je als student voor aanvang van de eerste les(sen)

  • Een vak laat vallen
  • Stopt met de opleiding
  • Bij overlijden

Kies je ervoor om nog een vak erbij te nemen, dan ben je hiervoor cursusgeld verschuldigd.

Na het volgen van een les, is restitutie nier meer mogelijk behoudens bij de volgende zwaarwegende redenen:

  • Als student wegens ernstige ziekte niet meer aanwezig kan zijn.
  • Als student wegens bijzondere familieomstandigheden niet meer aanwezig kan zijn.

Onderstaand aanvraagformulier moet vóór 31 juli van het betreffende studiejaar ingevuld en ondertekend worden en ter goedkeuring per e-mail worden verstuurd naar Studentzaken (studentzaken@mborijnland.nl). De terugbetaling zal uitsluitend plaatsvinden op de rekening van degene die het cursusgeld heeft betaald.

Aanvraagformulier restitutie cursusgeld: Aanvraag-teruggave-cursusgeld-7.0-medische-verklaring.pdf (kinstacdn.com)

Voltijd student

Voor de voltijd student geldt dat betaling van het lesgeld loopt via DUO en bij uitschrijving voor 1 oktober wordt dit bedrag terugbetaald aan de student. Voor meer informatie kijk bij DUO:

Terugkrijgen lesgeld | Wetten en regelingen | Rijksoverheid.nl

Vavo locaties

Bekijk locatie Gouda
Havo, Vwo
Groen van Prinsterersingel 52, Gouda

Bekijk locatie Leiden
Vmbo-tl, Havo, Vwo
Storm Buysingstraat 18C, Leiden

Bekijk locatie Woerden
Vmbo-tl, Havo
Polanerbaan 15, Woerden

Bekijk locatie Zoetermeer
Havo, Vwo
Van Doornenplantsoen 11, Zoetermeer

Heb je vragen over vavo, mail ons via info@nextcollege.nl of bel het vavo-telefoonnummer: 088 222 17 99.