Missie 

Wij werken we aan de toekomst van onze samenleving. We leggen met ons onderwijs de basis voor een inclusieve samenleving waarin iedereen meetelt en van waarde is en iedereen de kans krijgt om zijn talenten te ontwikkelen.  

Visie 

Next College streeft ernaar studenten succesvol klaar te stomen voor een passende vervolgopleiding. Wij bieden aan diverse groepen studenten nieuwe mogelijkheden voor hun toekomst. Wij geven hen kwalitatief goed onderwijs waarbij het individuele niveau van onze student, zijn mogelijkheden en behoeften centraal staan. Onze begeleiding sluit hierop aan waardoor iedere student zich gekend, gewaardeerd en gesteund voelt.   

Onze kernwaarden 

Deskundig   

Als docenten op Next College hebben we professionaliteit  hoog in het vaandel staan. Door kennis van het vak en continue aandacht voor het up-to-date houden hiervan, geven we uiting aan onze deskundigheid.     

Veiligheid   

Als deskundig en bekwaam team vinden we het creëren van een veilige pedagogische leeromgeving een voorwaarde om de student te ondersteunen in zijn/haar leerproces.

Bevlogenheid   

De combinatie tussen ons type onderwijs (in een korte tijd veel studenten begeleiden naar een diploma) en onze doelgroep die enige vorm van bagage heeft, vraagt om een bevlogen onderwijsteam. Deze bevlogenheid is aanwezig in het gehele team.

Zelfontplooiing   

Ontplooienen ontwikkelen is per definitie het doel van ons onderwijs. We willen de student kennis en vaardigheden meegeven die hem/haar naar een volgend punt in het leven brengen. In de zoektocht naar wat we de student mee willen geven, blijven we ook als docenten steeds in ontwikkeling.