Disclaimer

mboRijnland heeft zich ten zeerste ervoor ingespannen dat de informatie op deze internetsite correct en actueel is. Het is evenwel mogelijk, dat de informatie onjuist of niet geheel volledig is. Alvorens rechten te ontlenen aan de inhoud van deze site, dient eerst bij mboRijnland geïnformeerd te worden of de gepubliceerde informatie juist is. Dit geldt evenzeer voor gebruikmaking van de gepubliceerde teksten en afbeeldingen.

Aansprakelijkheid

mboRijnland wijst elke aansprakelijkheid af voor eventuele schade en/of nadelige consequenties tengevolge van acties, die gebaseerd zijn op uitsluitend de informatie, die gepubliceerd is op deze internetsite. mboRijnland is evenmin aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de internetsite voor de gebruiker.

Copyright

mboRijnland kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van enige internetsite, die aan deze internetsite via een link is verbonden. Alle teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn intellectueel eigendom van mboRijnland © 2020-2021 – mboRijnland.

Privacyverklaring

Persoonsgegevens worden door mboRijnland verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld. mboRijnland verwerkt persoonsgegevens teneinde je adequaat van informatie te kunnen voorzien over inloggegevens en relevante ontwikkelingen rondom opleidingen.
In onderstaande privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met de privacywetgeving omgaan. In deze privacyverklaring gaan wij in op de gegevens die wij van jou verwerken via deze website.

Voor onze studenten en medewerkers hebben wij een aanvullende privacyverklaring opgesteld en op het intranet van mboRijnland geplaatst.

Lees volledige privacyverklaring